AİHM Kararları

R.C. / İSVEÇ

R.C. / İSVEÇ

(Başvuru No: 41827/07)
KARAR ÇEVİRİSİ

Anahtar kelimeler: İnsan hakları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, sınır dışı etme ve geri gönderme durumunda kişinin kötü muameleye tabi tutulma riski, yakınmalara ilişkin esaslı inceleme yapılmasının gerekliliği, ispat yükünün bazı durumlarda taraf devlete geçmesi.

İlgili AİHS maddeleri: M.3: İşkence yasağı

Özet sunuş: AİHM’nin, Sözleşme m.3 kapsamında vermiş olduğu emsal kararlardan birisidir. Mahkeme, başvurucunun kötü muameleye tabi tutulacağını iddia ettiği ülkesine geri gönderilmesi işlemi açısından, İsveç makamlarının başvurucunun iddialarına dair yürüttüğü incelemenin gerektiği şekilde kapsamlı olmadığı, başvurucu tarafından İran’da kötü muameleye tabi tutulduğuna ilişkin beyan ve tıbbi raporun gerektiği şekilde dikkate alınmadığı, başvurucunun sunduğu tıbbi delil ışığında beyanlarında ileri sürdüğü kötü muamele riskinin olmadığına dair taraf devletin gerekli tatminkarlıkta bir delil ve/veya açıklama ortaya koyamadığı, İran’a ilişkin uluslararası raporlar ışığında başvurucunun sınır dışı edilmesi halinde AİHS m.3’e aykırı bir muameleye tabi tutulacağına dair esaslı gerekçeler bulunduğunu belirtmiş ve sınır dışı edilmesi durumunda başvurucu özelinde bir AİHS m.3 ihlalinin ortaya çıkacağına dikkat çekmiştir.

AİHM karar çevirileri, Avrupa Komisyonu ‘Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Türkiye Programı’ çerçevesinde Avrupa Birliği finansal desteğiyle yürüttüğümüz ‘İdari Gözetimde Haklar’ projemiz kapsamında yapılmaktadır. Göç ve iltica alanında çalışan hukukçular ve sivil toplum çalışanlarının ilgisine sunmaktan memnuniyet duyarız.

Karar Çevirisini İndir

 

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu