AİHM Kararları

AHMADPOUR / TÜRKİYE

AHMADPOUR / TÜRKİYE

Başvuru No: 12717/08
KARAR ÇEVİRİSİ

Anahtar kelimeler: İnsan hakları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, işkence yasağı, kötü muamele yasağı, insanlık dışı muamele yasağı, ispat yükü, etkili soruşturma, uluslararası kurumların konuyla ilgili tespitlerinin önemi, özgürlük ve güvenlik hakkı, özgürlükten yoksun bırakma açısından kanunilik ilkesi, özgürlükten yoksun bırakma işlemine ilişkin yasal güvenceler.

 

İlgili AİHS maddeleri: M.3: İşkence yasağı, , M.5-1: Herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir.

 

Özet sunuş: AİHM’nin, Sözleşme m.3 ve m.5/1 kapsamında vermiş olduğu emsal kararlardan birisidir. Mahkeme, BMMYK’nin başvurucu ile görüşme yaptığında başvurucunun korkularının inandırıcılığı ve ana vatanındaki koşullara ilişkin beyanının doğruluğunu sınama imkanına sahip olması nedeniyle, başvurucunun İran’a gönderilmesi durumunda karşı karşıya kalacağı riske dair başvurucunun iddiasına yönelik BMMYK’nin varmış olduğu sonuca önem verilmesinin gerekli olduğunu, BMMYK’nin tespiti ışığında ulusal resmi makamların başvurucunun iddiasına ilişkin anlamlı bir inceleme yapmış olduğuna dair Hükümet savunması açısından ikna olmadığını, başvurucunun sınır dışı edilmesi halinde AİHS m.3’e aykırı bir muameleye tabi tutulacağına dair esaslı gerekçeler bulunduğunu belirtmiş ve sınır dışı edilmesi durumunda başvurucu özelinde bir AİHS m.3 ihlalinin ortaya çıkacağına  dikkat çekmiştir.  Mahkeme ayrıca başvurucunun Kırklareli Kabul ve Barınma Merkezi’ne yerleştirilmesinin bir özgürlükten yoksun bırakma mahiyetinde olduğunu tespit etmiş ve sınır dışı etme işleminin gerçekleştirilmesi amacına yönelik alıkonulmaya ve böylesi bir işlemin devamına karar verilmesinin usulü ile bu tür bir alıkoymaya dair süre sınırları açısından açık mevzuat hükümlerinin bulunmayışı nedeniyle başvurucunun maruz kaldığı özgürlükten yoksun bırakmanın Sözleşme m.5’in amaçları çerçevesinde “yasal” olmadığı sonucuna ulaşarak, Sözleşme m.5/1 hükmünün ihlal edildiğini tespit etmiştir.

AİHM karar çevirileri, Avrupa Komisyonu ‘Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Türkiye Programı’ çerçevesinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu finansal desteğiyle yürüttüğümüz ‘İdari Gözetimde Haklar’ projemiz kapsamında yapılmaktadır. Göç ve iltica alanında çalışan hukukçular ve sivil toplum çalışanlarının ilgisine sunmaktan memnuniyet duyarız.
Karar Çevirisini İndir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu