Duyurular

Uydukentler: İzleme ve Raporlama Projemizin aktiviteleri başlıyor

Mültecilerle Dayanışma Derneği olarak yürüttüğümüz “Uydukentler: İzleme ve Raporlama” Projesi kapsamında, 19-23 Eylül 2013 tarihleri arasında Çorum ilinde ilgili kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri (STÖ) ile görüşmelerde bulunacağız. Çorum’da ikamet eden mülteci ve sığınmacılarla da birebir mülakatlar gerçekleştireceğimiz alan çalışması sırasında, Çorum’da mültecilerin katılım göstereceği bir bilgilendirme semineri düzenleyeceğiz.

 

Proje Hakkında

 

Mültecilerle Dayanışma Derneği tarafından yürütülen “Uydukentler: İzleme ve Raporlama” Projesi 1 Mart 2013 tarihinde başlamıştır. Proje, Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA – EIDHR) hibe programı altında, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun finansal desteği ile yürütülmektedir.

 

Hedefler

 

18 ay sürecek projenin temel hedefi, mülteci, sığınmacı ve uluslararası koruma ihtiyacı olan insanların temel hak ve özgürlüklerine ve insan onuruna yakışır bir yaşama sahip olabilmeleri için alan araştırması, savunuculuk, lobicilik, farkındalık oluşturma, raporlama faaliyetleri gerçekleştirmektir. Bu amaç doğrultusunda İzmir, Erzurum, Gaziantep, Çorum, Manisa, Çanakkale, Adana  illeri, projenin hedef şehirleri olarak belirlenmiştir.

 

Hedef şehirlerde yapılacak çalışmalarla, uluslararası korumaya ihtiyacı olan kişilerin hukuki ve sosyal destek mekanizmalarına erişimlerini desteklemek; başka şehir ve bölgelere de uygulanabilecek bir pilot araştırma ve raporlama sistemi kurmak; proje çalışmalarının mülteci ve sığınmacıların ihtiyaç duydukları hizmetlere daha etkin bir biçimde erişimlerini mümkün kılabilmek amaçlanmaktadır. Bu hedeflere bağlı olarak,  sivil toplumun müdahale ve hizmet kapasitesini geliştirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca kurulacak olan raporlama sistemi ve çıktıları yardımıyla mülteci hakları alanındaki savunuculuk ve lobicilik faaliyetlerinin desteklenmesi planlanmaktadır.

 

Aktiviteler

 

Proje kapsamında Manisa, Çanakkale, Adana illerine birer kez; Erzurum, Gaziantep, Çorum illerine ise ikişer kez ziyaret gerçekleştirilecektir. İlk ziyarette ilgili kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri (STÖ)  ile mültecilerle görüşmeler yapılacak ve mevcut durum rapor haline getirilecektir. Bu şehirlerde mültecilerin katılım göstereceği bilgilendirme seminerleri düzenlenecektir.

 

Gaziantep, Erzurum, Çorum illerine yapılacak olan ikinci ziyaretlerde ise kamu kurumu ve STÖ temsilcileri ile akademisyenlere yönelik mülteci hakları hakkında bilgilendirme semineri düzenlenecek. Ayrıca STÖ’ler için kapasite geliştirme eğitimi organize edilecektir. Bu seminerler sonrasında STÖlerle bir ağ oluşturarak, illerindeki mülteci ve sığınmacılara yönelik hizmetlerin gelişimine katkı sunulması planlanmaktadır.

 

Daha önce yürütülen CARE Projesi kapsamında geliştirilen e-platform (aynı zamanda projenin internet sayfası), proje süresince güncellenecektir. Türkiye çapında mülteciler hakkında çalışmalar yürüten ilgili STÖ’ler, akademisyenler ve kamu kurumları yetkililerinin katılım göstereceği ulusal bir konferans düzenlenecektir. Ankara ve İstanbul’da yüz yüze lobi faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Lobi ve savunuculuk faaliyetleri kapsamında basın açıklamaları yapılacaktır. 

 

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu