AİHM Kararları

I.K. / AVUSTURYA

I.K. / AVUSTURYA

(Başvuru No: 2964/12)
KARAR ÇEVİRİSİ

Anahtar kelimeler:

 İlgili AİHS maddeleri: M.3: İşkence yasağı; M.8: Aile yaşamı ve özel hayat.

Özet sunuş: AİHM’nin, Sözleşme m.3 kapsamında vermiş olduğu emsal kararlardan birisidir. Mahkeme, başvurucunun kötü muameleye tabi tutulacağını iddia ettiği ülkesine geri gönderilmesi işlemi açısından, Avusturya makamlarının başvurucunun iddialarına dair yürüttüğü incelemenin gerektiği şekilde kapsamlı olmadığını, aynı konumda olan başvurucunun annesinin sığınma başvurusunun kabul edilmesine rağmen, başvurucunun sığınma başvurusunun kabul edilmemesi açısından yeterli gerekçelerin ortaya konulmadığını, başvurucunun iade edileceği ülkeye ilişkin hazırlanan raporlarda, geri gönderilmesi durumunda başvurucunun kötü muameleye tabi tutulabileceğine dair koşullara atıfta bulunulmuş olduğunu, başvurucunun sınır dışı edilmesi halinde AİHS m.3’e aykırı bir muameleye tabi tutulacağına dair esaslı gerekçeler bulunduğunu belirtmiş ve sınır dışı edilmesi durumunda başvurucu özelinde bir AİHS m.3 ihlalinin ortaya çıkacağına dikkat çekmiştir. Başvurucunun,  geri gönderilmesi durumunda halihazırda yasal olarak Avusturya’da bulunan eşi ve iki çocuğundan ayrılmak zorunda kalacağı ve bu nedenle de AİHS m.8 tarafından garanti altına alınan aile yaşamına saygı hakkının ihlal edileceği iddiasına ilişkin olarak Mahkeme, AİHS m.3 kapsamında ihlal tespit ettiğini belirterek, başvurucunun bu AİHS m.8 altındaki yakınması açısından bir değerlendirme yapılmasını gerekli görmemiş, buna karşın başvurucunun geri gönderilmemesi amacıyla Mahkeme İçtüzüğü m.39 kapsamında tesis edilen ihtiyati tedbir kararının, ihlal kararı kesinleşinceye veya Mahkeme’nin ilave bir kararına kadar devamına karar vermiştir.

AİHM karar çevirileri, Avrupa Komisyonu ‘Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Türkiye Programı’ çerçevesinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu finansal desteğiyle yürüttüğümüz ‘İdari Gözetimde Haklar’ projemiz kapsamında yapılmaktadır. Göç ve iltica alanında çalışan hukukçular ve sivil toplum çalışanlarının ilgisine sunmaktan memnuniyet duyarız.

Karar Çevirisini İndir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu