AİHM Kararları

M.A. / İSVİÇRE

M.A. / İSVİÇRE

Başvuru No: 52589/13
KARAR ÇEVİRİSİ

Anahtar kelimeler: İnsan hakları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, işkence yasağı, kötü muamele yasağı, insanlık dışı muamele yasağı, ispat yükü, şüphenin ilgili lehine yorumlanması, devletlerin işkence yasağına ilişkin pozitif yükümlülükleri

İlgili AİHS maddeleri: M.3: İşkence yasağı

Özet sunuş: AİHM’nin, Sözleşme m.3 kapsamında vermiş olduğu örnek kararlardan biridir. Mahkeme, İran’a sınır dışı edilme durumunda olan başvurucu açısından, başvurucu hakkında halihazırda İran resmi makamlarınca verilmiş bir yakalama kararı mevcut olması nedeniyle, başvurucunun AİHS m.3’e aykırı bir muameleye tabi olma riski olduğunu kabul eder. Sığınma talebinin reddinin, başvurucunun beyanlarında tutarsızlık olması ve gerçek zulüm riskinin ispatlanmaması gerekçelerine dayandırılmasına karşılık Mahkeme, kötü muamele riskini ispat yüküne ilişkin, sığınma talep eden kişilerin beyanlarının ve sundukları belgelerin güvenilirliğinin değerlendirilmesi esnasında kişilerin içinde bulundukları özel durumdan ötürü şüphenin başvurucu lehine yorumlanması gerektiğinin altını çizer. Böylesi bir durumda kişinin iddia edilen tutarsızlıkları açıklaması ve ek delil sunması halinde aksi yöndeki iddiaya ilişkin ispat yükümlülüğünün devlete ait olduğunu belirtir. Bu prensipler ışığında başvurucunun sınır dışı edilmesi halinde AİHS m.3’e aykırı bir muameleye tabi tutulacağına dair yeterli delil sunduğu, öte yandan taraf devletin başvurucunun sınır dışı edileceği ülkede kötü muameleye tabi tutulmayacağına dair şüpheleri ortadan kaldıramadığını belirten Mahkeme, sınır dışı edilmesinin AİHS m.3 ihlaline yol açacağını tespit etmiştir. 

AİHM karar çevirileri, Avrupa Komisyonu ‘Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Türkiye Programı’ çerçevesinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu finansal desteğiyle yürüttüğümüz ‘İdari Gözetimde Haklar’ projemiz kapsamında yapılmaktadır. Göç ve iltica alanında çalışan hukukçular ve sivil toplum çalışanlarının ilgisine sunmaktan memnuniyet duyarız.
Karar Çevirisini İndir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu