AİHM Kararları

AMUUR / FRANSA

Başvuru No:19776/92
25 Haziran 1996

Anahtar kelimeler: İnsan hakları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kişi özgürlüğü, kişi güvenliği, özgürlükten mahrum bırakma, transit bölge, kanunların erişilebilir olması

İlgili AİHS maddeleri: M.5: Özgürlük ve güvenlik hakkı, M.5-1: Herkes özgürlük ve güvenlik hakkına sahiptir. 

Özet sunuş: AİHM’nin, Sözleşme m.5 kapsamında vermiş olduğu emsal kararlardan biridir. Uluslararası bölge sayılsa dahi “transit bölgenin” bazı açılardan devletin egemenlik sınırları dışında bir yer gibi kabul edilemeyeceğini, bu bölgede meydana gelebilecek her türlü keyfi uygulamaya karşı ulusal hukukta yeterli korunmanın sağlanması gerektiğinin altını çizen Mahkeme, AİHS m.5-1 hükmünün ihlal edildiğini tespit etmiştir. 

AİHM karar çevirileri, Avrupa Komisyonu ‘Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Türkiye Programı’ çerçevesinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu finansal desteğiyle yürüttüğümüz ‘İdari Gözetimde Haklar’ projemiz kapsamında yapılmaktadır. Göç ve iltica alanında çalışan hukukçular ve sivil toplum çalışanlarının ilgisine sunmaktan memnuniyet duyarız.
Karar Çevirisini İndir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu