Faaliyetler

Farklı Bölgelerden Avukatlara ve STK Temsilcilerine Yönelik Sığınma ve İltica Semineri Düzenlendi!

Mülteci-Der, 9-10 Aralık 2017’de İzmir’de gerçekleştirilen Uluslararası ve Ulusal Mevzuat ve İçtihatlar Işığında Sığınma ve Göç Hukuku Eğitim Semineri’ne ev sahipliği yaptı. Bu eğitim, Uluslararası Hukukçular Komisyonu (ICJ), Mülteci Hakları Merkezi, Avrupa Mülteciler ve Sürgünler Konseyi (ECRE), Mülteci-Der ve ICJ-EI, işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.

İzmir, Manisa, Kütahya, Uşak, Aydın, Antalya, Balıkesir, Isparta ve Muğla Barolarından ve ilgili STK’lardan toplam 30 temsilcinin katıldığı seminerde, geri göndermeme ilkesi, uluslararası koruma, idari gözetim ile ekonomik, sosyal ve kültürel haklara erişim konuları ele alınmıştır. Bu eğitimin amacı avukatların ve sivil toplum kuruluşlarının ulusal ve uluslararası alandaki çalışmalarında etkili olabilmeleri için mülteci, sığınmacı ve göçmenlere dair ulusal ve uluslararası mevzuat hakkında bilgi vermektedir. Eğitimde işbirlikçi kurumlar tarafından hazırlanan taslak eğitim materyalleri de katılımcılarla paylaşılmıştır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu