Faaliyetler

Adana’da Mülteci Hakları Semineri- 11 Şubat 2014

Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der), Avrupa Birliği destekli “Uydukentler: İzleme ve Raporlama” projesi kapsamında 11 Şubat 2014 tarihinde Adana’da Mülteci Hakları Semineri düzenlendi. Seminere, akademisyenler, kamu ve yerel otorite, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılım gösterdi.

 

1 Mart 2013 tarihinde başlamış olan “Uydukentler: İzleme ve Raporlama”  Projesi kapsamında düzenlenen Mülteci Hakları Seminerlerinin en önemli hedefi,  mülteci, sığınmacı ve uluslararası koruma ihtiyacı olan insanların temel hak ve özgürlüklerine ve insan onuruna yakışır bir yaşama sahip olabilmeleri için alan araştırması, savunuculuk, lobicilik, farkındalık oluşturma, raporlama faaliyetleri gerçekleştirmektir. Bu amaç doğrultusunda İzmir, Erzurum, Gaziantep, Çorum, Manisa, Çanakkale, Adana illeri, projenin hedef şehirleri olarak belirlenmiştir. Yapılacak olan çalışmalarla, uluslararası korumaya ihtiyacı olan kişilerin hukuki ve sosyal destek mekanizmalarına erişimlerini desteklemek; başka şehir ve bölgelere de uygulanabilecek bir pilot araştırma ve raporlama sistemi kurmak; proje çalışmalarının mülteci ve sığınmacıların ihtiyaç duydukları hizmetlere daha etkin bir biçimde erişimlerini mümkün kılabilmek amaçlanmaktadır.

 

Proje kapsamında 7-11 Şubat 2014 tarihleri arasında Adana’da alan çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu alan çalışmasında, mülteci ve sığınmacılar evlerinde ziyaret edilerek, mülteci temsilcileri ile görüşmeler yapılmıştır. Buna ek olarak çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla da görüşmelerde bulunulmuştur.

 

Alan çalışmasının son gününde, 11 Şubat 2014 tarihinde Adana’da gerçekleştirilen Mülteci Hakları Semineri programı Av. Taner Kılıç, Mülteci-Der Yönetim Kurulu Başkanı’nın açılış konuşmasıyla başlamıştır. Açılış konuşmasının ardından Kılıç‘ın “Bir İnsan Hakkı Olarak İltica: Uluslararası ve Ulusal Duruma Genel Bir Bakış” sunumu ile devam eden programda,  Mülteci-Der İdari Koordinatörü Pırıl Erçoban Türkiye genelindeki mülteciler ve sığınmacılar hakkında; Proje Koordinatörü Simge Memişoğlu ise Adana ili özelinde mülteci ve sığınmacıların genel durumu hakkında sunum yapmıştır. Programın son kısmında,  kamu, yerel idare, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katkılarıyla Adana’da yaşayan mülteciler için çözüm önerileri tartışılmıştır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu