Faaliyetler

CARE Projesi kapanış toplantısı gerçekleştirildi

Mültecilerle Dayanışma Derneği tarafından Avrupa Birliği finansman desteği ile yürütülen; Ocak 2012 tarihinde yürütülmeye başlayan Mülteci Haklarının Kullanılması için Sivil Hareket (Civil Act for Refugee Rights Emancipation- CARE) Projesinin kapanış toplantısı 27 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 

Proje, temel olarak mülteci hakları üzerinde farkındalığı ve işbirliğini geliştirmeyi; mülteci ve sığınmacılara sunulan hizmetlerin nicelik ve niteliğinin arttırılmasını amaçlamaktadır. Proje amaçları doğrultusunda İzmir, Ağrı, Isparta, Hatay,  Edirne, Mardin, Tokat ve Denizli illerinde alan çalışmaları yapılmış ve seminerler düzenlenmiştir.

 

Kapanış toplantısı, Mültecilerle Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Taner Kılıç’ın açılış konuşmasıyla başlamıştır. Avrupa Birliği Delegasyonu’nu temsilen Erwan Marteil’in (Birinci Müsteşar, Bölüm Başkanı, Malî İşbirliği, Kurum Oluşturma ve Sivil Toplum ) programa katılamaması dolayısıyla, video olarak paylaştığı açılış konuşması ile program devam etmiştir. Açılış bölümü, Proje Koordinatörü Simge Memişoğlu’nun projenin kısa bir tanıtımını yapmasıyla son bulmuştur.

 

Projede ortak kurum olarak yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü temsilen Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Kahveci raporlamada izlenen metodolojiye dair bir sunum yapmıştır. Bu sunumla birlikte başlayan Birinci Oturum, Mülteci-Der İdari Koordinatörü Pırıl Erçoban; Mülteci-Der Yönetim Kurulu (YK) Üyesi Cansu Akbaş; Mülteci-Der YK Üyesi S.Rana Dayıoğlu Oyman ile Gediz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Öğr.Gör. Ela Gökalp Aras’ın proje raporunun bulguları hakkında yaptığı sunum ile sonlanmıştır.

 

Öğleden sonra devam eden programda farklı kurumlardan gelen temsilcilerin deneyim paylaşımlarına yer verilmiştir. Bu oturumda Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) Proje Koordinatörü Duygu Yıldırım genel uydukent deneyimlerini aktarmıştır. Daha sonrasında Isparta Valiliği’ni temsilen Isparta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan (SYDV) Ömer Korkmaz ile SGDD Isparta Ofis Sorumlusu Meltem Sivrikaya Isparta özelinde mülteci ve sığınmacılara sağlanan hizmetler ve ildeki genel durum hakkında bilgilendirme yapmıştır. Bu sunumun devamında Ağrı deneyimlerini, Ağrı SYDV’den Mustafa Baba ile İKGV Ağrı Ofis Sorumlusu Muhlis Tayak aktarmıştır.

 

Toplantının son oturumunda ise rapor bulguları ile başta sağlık alanı olmak üzere, çalışma  hakkı; barınma koşulları; kayıt prosedürleri ve refakatsiz çocuklara dair tartışmalar yapılmıştır. 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu