Duyurular

Akçakale Kampında Yaşanan Sınırdışı İddiaları Hakkında Basın Açıklaması- 01.04.2013

Kamuoyuna

 

Mülteci Hakları Koordinasyonu bileşeni örgütler, Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilerle ilgili politika ve uygulamaları, bu kişilerin temel insan haklarının korunması perspektifinden yakından izlemektedir.

 

Özellikle sınır bölgelerindeki giriş çıkışlar, Türkiye’de bulunan Suriye vatandaşlarının kayıt altına alınması ve Suriyelilere sağlanan hukuki korumanın niteliği ve yasal temeli ile gönüllü geri dönüş prosedürleriyle ilgili olarak en yüksek hukuk devleti standartlarına ve demokratik hesap verebilirlik gereklerine uyumlu hareket edilmesi son derece önemlidir.

 

Bu çerçevede geçtiğimiz 27 Mart günü Şanlıurfa ili Akçakale ilçesinde bulunan sığınmacı kampında gerçekleşen olayların ardından basın kaynaklarına göre 600 resmi açıklamalara göre 130 Suriye vatandaşının kamptan çıkartılarak Suriye’ye geri dönmelerine dair haberleri ve basına yansıyan resmi açıklamaları büyük endişe ile takip ettik. Bu süreçte ilgili prosedürlerin uygun bir biçimde işletilip iletilmediği, bu insanların uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarına riayet edilip edilmediği noktasında bizde ciddi kaygılar oluşmuştur. Bu kişilerin gerçekten gönüllü olarak mı Türkiye’yi terk ettikleri yoksa geri dönüşe mi zorlandıkları hususunda resmi kurumlardan bugüne kadar hâlâ kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapılmış değildir. MHK, konuyla ilgili endişelerini bugün başta Başbakan ve İçişleri Bakanı olmak üzere ilgili resmi yetkililerle ve BMMYK Türkiye Temsilciliği’yle yazılı olarak paylaşarak bilgi talebinde bulunmuştur.

 

Sözkonusu Suriyelilerin kamptan çıkartılması ve Suriye’ye dönüşlerine ilişkin  uygulama ve tasarrufların “mültecilerin gönüllü geri dönüşü” ile ilgili uluslararası kaidelerle uyumlu olup olmadığı konusunda gerekli tahkikatın ilgili resmi kurumlarca yapılarak kamuoyuna ivedilikle bilgi verilmesini, herhangi bir usulsüzlük varsa sorumluları hakkında soruşturma başlatılmasını talep etmekteyiz.

Saygılarımızla

 

MÜLTECİ HAKLARI KOORDİNASYONU, yaşadıkları ülkelerden zulüm ve savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan mülteci durumunda kişilere Türkiye’nin uluslararası hukuktan gelen yükümlülüklerine uygun bir şekilde koruma sağlanması için çalışmalar yürüten insan hakları örgütleri tarafından 15 Mart 2010 tarihinde kuruldu. Koordinasyon, beş örgütün mülteci hakları alanında kendi bünyelerinde yürüttüğü çalışmalara ek olarak, kamuoyu ve karar vericiler nezdinde farkındalık oluşturmak, göç ve iltica alanındaki politika oluşturma süreçlerine insan hakları perspektifiyle müdahil olmak amaçlarına yönelik “birlikte hareket etme” iradelerini temsil etmektedir.

 

MÜLTECİ HAKLARI KOORDİNASYONU:

Helsinki Yurttaşlar Derneği (HYD)

İnsan Hakları Derneği (İHD)

İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD)

Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der)

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi (UAÖ)

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu