Faaliyetler

İltica/Göç Alanına İlişkin Haklar/ Hizmetler Eğitimi ve Ayrımcılıkla Mücadele Atölye Çalışması kapsamında Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Samsun Şubesi ile iki günlük eğitim gerçekleştirdik

23-24 Mart 2019 tarihleri arasında Sosyal Hizmet Uzmanları Deneği (SHUDER) Samsun şubesi üyesi sosyal hizmet uzmanlarının katıldığı çalışmada ulusal hukuk ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde iltica hukuku; Türkiye’de Uluslararası Koruma veya Geçici Koruma kaydıyla bulunan mülteci ve sığınmacıların hakları ve hizmetler üzerinde durulmuştur. Örnek vaka çalışmalarıyla da pekiştirme yapılmış ve sosyal hizmet uzmanlarının çalışma alanını etkileyen hassas durumdaki mültecilerin hak ve hizmetlere erişimiyle ilgili işleyiş konuşulmuştur.

Eğitimin ikinci gününde ise ayrımcılıkla mücadele konusunda uzman eğitmenler tarafından atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. Önyargılar, kalıp-yargılar ve ayrımcılık türleri üzerine bilgilendirme içeren grup çalışması yapılmıştır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu