Faaliyetler

Çalıştaydan E-Platform’a

a268d978_07162248622
“Düzensiz Hareket Halindeki İnsanların Alıkonulması – Hak Örgütleri ve Avukatların Rolü” başıklı çalıştayı 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdik. 15 sivil toplum kuruluşundan 21 temsilcinin yanısıra, BMMYK’dan, AB Türkiye Delegasyonu’ndan ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden katılımcılarla birlikte toplam 38 kişi ile gerçekleştirdik çalıştayı.

 

İki gün süren çalıştay boyunca alıkonulma konusundaki ulusal ve uluslararası mevzuat ile AB müktesebatı ve Türkiye’deki uygulamalar konusunda yapılan sunumlar ve tartışmaların yanında, alanda çalışan sivil toplum kuruluşları alıkonulmaya ilişkin çalışmaları konusunda çalıştaya katılanları bilgilendirdi. Alıkonulma yerlerine yönelik izleme mekanizmaları ve Türkiye’deki uygulamalarına dair sunumları takiben çalıştaya katılan ve alıkonulma çalışma grubunu oluşturan tüm bileşenlerin katılımıyla bir strateji tartışması gerçekleştirildi. Hak savunucusu örgütlerin ve avukatların denetim işlevlerinin ve kapasitelerinin nasıl daha etkin hale getirilebileceğinin cevabının arandığı bu tartışmalar sonucunda alıkonulma çalışma grubunun nasıl bir yol izleyeceğine dair
öneriler yapıldı.

 

Alıkonulma çalışma grubunun temelinin atılmasını hedefleyen bu çalıştayda, katılımcılara kendilerinin de bir parçası olmasını beklediğimiz e-platform hakkında bilgilendirme yapıldı. E-platforma ilişkin düşünceleri ve e-platformun daha iyi şekilde çalışabilmesi için yapısının nasıl olması gerektiğine dair önerileri alındı. Oluşturulacak e-platformun içeriğinin ve yapısının belirlenmesi konusundaki tartışmaların yürütlmesi için bir google grup kuruldu ve tartışmaların e- platform sitesi kurulana dek oradan devam etmesine karar verildi.

 

Yürütmekte olduğumuz projenin en büyük çıktılarından biri olan e-platform için çalışmalarımız Aralık ayından bu yana sürüyor. Ocak sonunda e-platform web sitesini alıkonulma çalışma grubu bileşenlerinin kullanımına açmayı planlıyoruz. E-platform sitesi hem alıkonulmaya ilişkin her türlü mevzuat, yasa, rapor, belge ve dökümana ulaşabilecek hem de alıkonulma çalışma grubunu
oluşturan kurum ve avukatların güvenli bir ortamda tartışmalarını, acil eylem planı yapmalarını kolaylaştıracak bir forum bölümünü içinde barındıracak. Böylece bu e-platformun çalıştay aracılığı ile kurmuş olduğumuz alıkonulma çalışma grubunun bir çalışma alanı işlevini görmesini hedefliyoruz. E-platform sitesi kullanıma açıldıktan sonra da gelen öneriler ve sunulan fikirler doğrultusunda e-platformu geliştirmeyi ve kullanımını maksimum düzeye çıkaracak işlevselliğe kavuşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca e-platform sayesinde alıkonulan mültecilerin haklarının savunulması için çalışan sivil toplum kuruluşları ve avukatlar arasında güncel bilgilerin paylaşılmasıyla daha hızlı ve güçlü bir şekilde acil müdahaleler yapılması öngörülüyor.

 

Ortak Eylem: Alıkonulan Mültecileri Korumada Daha Güçlü ve Etkili STK’ lar

Proje Koordinatörü: İsmail ALACAOĞLU

İsmail Alacaoğlu

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu