اطلاعیه ها

بیانیه مشترک مطبوعاتی

بیانیه مشترک مطبوعاتی 

د ر  نتیجه  اظهارات  و  اطلاعات   منحرفی که  مدتی   است   علیه  مهاجران   و  پناهجویان  ادامه  دارد، باعث  ایجاد  حادثهای  شب  یازدهم آگوست 2021 شد که با اعتراض، غارت و حملات د ر منطقه ای آلتینداغ  آنکارا خاتمه یافت. پس ا ز حادثهی از دستدادن  غم انگی ز امیرحان یالچین، یکی ا ز دو نف ر که د ر نتیجه  درگیری بین دو گروه د ر منطقه آلتینداغ آنکارا مجروح شده بود، گروههای سریع سازماندهی شده به خانهها و محل کا ر پناهجویان سوری این منطقه حمله کردند و نشان دادند که  مخالفتهای ایجاد شدهای ب رضد پناهندگان و مهاجران توسط افراد تأثیرگذا ر اما غیرمسئول میتواند به ابعاد اجتناب ناپذیری برسد. این حملات  و حادثههای نفرتزا که ا ز مشکلات ناشی  از روند همه گیری پاندمی، نگرانی های امنیتی، بی سرنوشتی  ناشی ا ز بحران اقتصادی، تنش های سیاسی و اجتماعی دوامدا ر  منشاء می گیرد، تا چه حد بهانه ای برای توجیه نفرت  و زبان نو شیوه های محرومیت علیه پناهجویان استفاده می شود  که باید درس  عبرتی برای ما باشد

مهاجرت بخشی  جدایی  ناپذی ر از دنیای امرو ز می باشد  که بارها و بارها د ر مناسبت  های مختلف تکرا ر شده است. مهاجرت  نباید  همیشه  به  عنوان  یک  مشکل  پنداشته  شود.  با  شرایط  جدید  و   متنوعی  که  همراه  با  مهاجرت  ایجاد  شده  است،  تغیی ر  و توسعه  جوامع  را  ممکن  می  سازد.  این  تغیی ر  و  توسعه  مثبت  توسط  سیاستهای  مهاجرتی  و  مدیریت   مهاجرت  کشورهای  مهاج ر پذیر تعیین می شود

مهاجرت و  پناهندگی ناشی ا ز مشکلات  جهانی/منطقهای است. سیاستهای ناقص یا نادرست  مهاجرت و  مدیریت مهاجرتی  برای افرادی که ایمینی جان و مال خود را د ر وطن خود ا ز دست داده اند یا به دلیل ادامه زندگی امنت ر کشو ر خود را ترک  و به منظو ر ادامه زندگی جدید د ر کشورهای دیگ ر مهاجرت کرده اند، ممکن است مهاجران و شهروندان کشو ر میزبان را  با  مشکلات  جدیدی  روبرو  کند .  اطمینان  ا ز  غلبه   براین  مشکلات  یکی  از  وظایف  اصلی  دولتها  است  نه   مهاجران  یا  شهروندان

به  حاشیهراندن  و   هدف  قراردادن  مهاجران   و   پناهندگانی  که  مجبو ر  شدهاند  به   ترکیه  پناه  بگیرند،  پناهندگانی  که   شدیدترین  استثما ر و  خشونت  را  در  زندگی  روزمره  در کشو ر و  وطن  خود  تجربه  کرده  اند،  غیرقابل قبول  است . انتقادات  در مورد  فقدان سیاست یکپارچه سازی و ادغام پایدا ر مهاجرت و به پناهجویانی که د ر تمام این مراحل رنج می بینند، فقط اوضاع ر ا پیچید هت ر می  کند. وقتی جمعیتی خشمگینی که  ارادهشان  را  برای بیان مشکلات  واقعی و درخواست راه حل آنها را ا ز دست  داده اند، این خشم خود را متوجه یکی ا ز ضعیف ترین اقشا ر جامعه که مهاجران و پناهندگان می باشد، سوق دهند، یکی از شدیدترین ضربه ها به ماهیت یک جامعه خواهند زد

ما  به  عنوان   یکی  ا ز  سازمانهای  غیردولتی  که   د ر  زمینه  مهاجرت  فعالیت   مینمایند  و   بعنوان  یکی  از  مراکز  تحقیقاتی مهاجرتی و موسساتی که د ر زمینه مهاجرت اطلاعات، منابع و برنامه های مفید را تولید می کند، ا ز همه طرفهای درگی ر خواهش میکنیم بدون این که در دام تبعیض و نژادپرستی بیافتند از سخنان  نفرتانگی ز دوری کرده و با آرامش  در مورد  این موضوع  بحث  کنند.  د ر  عینحال،  ما  معتقدیم  که  مردم  باید  آشکارا  و  شفاف  د ر  مورد  سیاست  های  اعمال  شده  د ر  مورد  مهاجرت  آگاهی   یابند  و  عدم   اطلاعرسانی   و  روش  های  خودسرانه  د ر  سیاستها  و  اجرای  آنها  که   به  تهدید  مهاجران  و  پناهندگان تبدیل شده است باید  کنار گذاشته  شود. همچنین سخنان  نفرت انگیز و جملات تبعیض آمی ز که  تنش  را  در جامعه  به  نقطه غیرقابل کنترل می رساند ، باید فور ا  متوقف شود

دراخیر، ه ر دولت  باید در اجرای سیاستهای مهاجرتی خود  ا ز قوانین بین المللی و اصول اولیه حقوق بشری که امضا کرده است ، پیروی کند. با توجه  به ابعاد  جهانی  مسئله ، از کشورهای عضو اتحادیه اروپا  دعوت  می  کنیم تا فورا   مسئولیت های خود را در مورد پناهندگی و مهاجرت های نامنظم انجام دهند. ما یادآو ر میشویم که کشورهای عضو اتحادیه اروپا تنها ب ا حمایت  اقتصادی  ا ز  مهاجرت  به  مرزهای  خود  جلوگیری  نکند  بلکه  ب هجای  استفاده  ا ز  کشورهایی  مانند  ترکیه  که  هدف مهاجرتهای  گروهی  است،  برای  اجرای  یک  سیاست   مهاجرتی   برابر،  عادلانه،  موثر  و  پایدار،  ابتکارعمل  و  مسئولیت  بیشتری را به خرج دهند

بیانیه مشترک مطبوعاتی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا