24 آگوست 2021

    بیانیه مشترک مطبوعاتی

    بیانیه مشترک مطبوعاتی  د ر  نتیجه  اظهارات  و  اطلاعات   منحرفی که  مدتی   است   علیه  مهاجران   و  پناهجویان  ادامه  دارد، باعث …
    13 آگوست 2021

    جرم تبعیض و نفرت, اجازه کار, اصل عدم اعاده, تحصیلات عالى

    جرم تبعیض و نفرت اجازه کار اصل عدم اعاده تحصیلات عالى
    13 آگوست 2021

    حق آموزش و پرورش, ازدواج در ترکیه , حساس گروه , امور اداری- رأیهای اداری , حق سالمتى 

    حق آموزش و پرورش ازدواج در ترکیه حساس گروه امور اداری- رأیهای اداری حق سالمتى
    دکمه بازگشت به بالا