3 مارس 2022

    کمک هزینه ی تحصیلی برای تحصیلات تکمیلی UNHCR

    آیا شما شخصی هستید که درخواست حمایت بین المللی داده اید و یا درخواست شما پذیرفته شده است و در…
    8 دسامبر 2021

    جزوه سلامت جنسی و بهداشت باروری – انجمن حق سلامت

    کتابچه های سلامت جنسی و سلامت باروری که توسط انجمن حق سلامت در زبان های عربی ،فارسی،ترکی و انگلیسی حاضر…
    21 اکتبر 2021

    در برابر کلاهبرداران آگاه باشید!! کلاهبرداران در فضای مجازی ممکن است به دروغ اداعا کنند که با UNHCR و شرکای آن در ارتباط هستند و از شما درخواست پول کنند.

    در برابر کلاهبرداران آگاه باشید!! کلاهبرداران در فضای مجازی ممکن است به دروغ اداعا کنند که با UNHCR و شرکای…
    13 اکتبر 2021

    2021 کمک هزینه ی تحصیلی برای تحصیلات تکمیلی UNHCR

    آیا شما شخصی هستید که درخواست حمایت بین المللی داده اید و یا درخواست شما پذیرفته شده است و در…
    24 آگوست 2021

    بیانیه مشترک مطبوعاتی

    بیانیه مشترک مطبوعاتی  د ر  نتیجه  اظهارات  و  اطلاعات   منحرفی که  مدتی   است   علیه  مهاجران   و  پناهجویان  ادامه  دارد، باعث …
    13 آگوست 2021

    جرم تبعیض و نفرت, اجازه کار, اصل عدم اعاده, تحصیلات عالى

    جرم تبعیض و نفرت اجازه کار اصل عدم اعاده تحصیلات عالى
    دکمه بازگشت به بالا