Duyurular

İŞ İLANI: FARSÇA-DARİCE TERCÜMAN

MÜLTECİLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ (MÜLTECİ-DER)

FARSÇA-DARİCE TERCÜMAN İŞ İLANI

Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der), dil, din, ırk, milliyet, etnik kimlik, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, engellilik, politik görüş farklılığı, sosyal statü, hukuki statü ve benzer nedenlere dayalı hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkesinden ayrılmak zorunda kalmış zorunlu göçe maruz kalmış kişilerin ve göçmenlerin hak ve hizmetlere erişimi için çalışan bir insan hakları ve insani dayanışma örgütüdür. 31 Ocak 2008 tarihinde İzmir’de kurulmuş olan Mülteci-Der, Türkiye genelindeki hizmetlerini İzmir’deki ofisinden yürütür.

Mülteci-Der,  

Mülteci, sığınmacı ve göçmenlerin ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesindeki hak ve hizmetlere etkin erişimini sağlamak için bireysel yasal ve koruma danışmanlığı ve desteği sunar;

Özel ihtiyaç sahibi zorunlu göç mağduru kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda mevcut koruma mekanizmalarına etkin erişimlerine yönelik çalışmalar yürütür;

Hizmet verilen grubun hakları ve özgürlüklerine erişimin mülteci ve yerel topluluklar, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, medya gibi farklı paydaşlar tarafından daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla bilgilendirme, farkındalık ve kapasite geliştirme çalışmaları yapar;

İltica ve göç alanına ilişkin mevzuat ve uygulamaların insan onuruna yakışır bir düzeye erişmesi ve uluslararası standartlarla uyumlu hale gelmesi amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde savunuculuk faaliyetleri yürütür.

Mülteci-Der’in tüm hizmetleri ücretsizdir. www.multeci.org.tr adresinden kuruma ait daha fazla bilgi edinilebilir.

FARSÇA-DARİCE TERCÜMAN İŞ TANIMI

Mülteci-Der ekibinin bir parçası olarak çalışacak Farsça/Darice Tercüman, Farsça/Darice konuşan yabancılara bireysel ve grup temelinde sunulan koruma ve hukuk danışmanlığı, vaka yönetimi, idari gözetim, sınır dışı ile diğer idari ve adli süreçlerin takibi, hassas durumda olan bireylerin koruma mekanizmalarına yönlendirilmesi, birlikte yaşama dair Mülteci-Der’in yürüttüğü faaliyetleri kapsamındaki iş ve süreçlerde Türkçe ve Farsça/Darice dillerinde sözlü ve yazılı tercüme yapacaktır.

Bu pozisyona atanan kişi, kurumun İzmir’de bulunan ofisine bağlı olarak çalışacaktır; bu çalışma kapsamında seyahatler söz konusu olacaktır.

Mülteci-Der ekibinin bir parçası olarak çalışacak Farsça/Darice Tercüman, aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirir:

 • Farsça/Darice konuşan bireysel başvuruculara koruma ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yüz yüze veya telefonla veya yazılı bir şekilde verilen hukuk ve koruma danışmanlığı hizmetlerinde düzgün ve etkin bir şekilde sözlü ve yazılı Türkçe-Farsça/Darice çeviri hizmetini sağlamak, gerekli takipleri gerçekleştirmek;
 • Mülteci-Der görevlilerinin diğer illerde ve geri gönderme merkezlerinde Farsça/Darice konuşan mülteci, sığınmacı, göçmenlerle yapacağı görüşmelere eşlik etmek;
 • Vaka yönetiminde, vaka yönetimi sorumlusu ile başvurucu arasındaki iletişimi sağlamak için gerekli Türkçe-Farsça/Darice çeviri hizmetini düzgün ve etkin bir şekilde sağlamak;
 • Hak ve hizmetler konusunda bilgilendirme ve diğer yazılı materyallerin Farsça-Darice diline çeviri hizmetini düzgün ve etkin bir şekilde sağlamak;
 • Başvuruculara ait Farsça/Darice kişisel belgelerin sözlü ve gerektiğinde yazılı tercümesi yapmak;
 • Gerektiğinde başvuruculara kamu kurumları ve diğer paydaşlarla ilgili işlemleri için eşlik etmek;
 • Gerektiğinde Adli Yardım avukatlarının Farsça/Darice konuşan müvekkilleri ile iletişimi için Farsça/Darice-Türkçe tercüme desteği vermek;
 • Görevlendirme halinde, yerel, ulusal ve uluslararası ilgili toplantı, eğitim, atölye çalışması vb. çalışmalara katılmak;
 • Mülteci-Der tarafından gerçekleştirilecek diğer çalışmalarda, gerektiği hallerde Türkçe-Farsça/Darice çeviri hizmetini düzgün ve etkin bir şekilde sağlamak;
 • Mülteci-Der’in amaçları, hedefleri, temel ilke ve değerlerini doğrultusunda savunuculuk faaliyetlerini desteklemek;
 • İnsan hakları, insan onuruna saygılı olmak ve bunun tüm çalışanlarca içselleştirilmesine katkı sunmak; bu kapsamda belirlenen Mülteci-Der’in çalışma ilkeleri, amaçları, hedefleri, çalışma yöntemleri ile ilgili politika ve prosedürlere uygun davranmak, uygun olmayan davranışları kurum üst yönetimine bildirmek ve bu politika ve prosedürlerin güncellenmesine destek vermek;
 • Geri bildirim ve şikayet mekanizmalarının etkili işlemesi için gerekli desteği vermek;
 • Mülteci-Der çalışmalarının sürdürülebilirliğini sağlamak için ihtiyaç analizi çalışmalarına ve yeni proje tasarımına destek vermek;
 • Dernek çalışmaları kapsamında verilen diğer işleri yerine getirmek.

Aranan Nitelikler

 • Farsça/Darice ve Türkçe dillerinde ileri düzeyde okuma, yazma ve konuşma bilgisi ve çevirmenlik deneyimine sahip olmak;
 • Özel ihtiyaç sahibi hassas bireylerle çalışma konusunda bilgili ve deneyimli olmak;
 • Göç ve iltica alanında koruma konusunda çalışma deneyimine sahip olmak;
 • Sahada çalışmaya açık olmak;
 • İnsan haklarına, insan onuruna ve farklılıklara saygıyı içselleştirmiş olmak;
 • Derneğin değer ve çalışma ilkelerine ve kurum kültürüne uyum sağlayabilmek;
 • Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak;
 • Tercihen üniversite mezunu olmak;
 • Yazılı ve sözlü olarak ifade, raporlama ve dokümantasyon becerisine sahip olmak;
 • Gerektiğinde esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek;
 • MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilmek;
 • Ekip üyeleriyle ve tüm paydaşlarla insan hakları ve onuruna saygı çerçevesinde etkili iletişim kurabilmek;
 • Daha önce sivil toplum alanında profesyonel veya gönüllü olarak çalışmış olmak;
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak;
 • Tercihen Yeminli Tercüman belgesine sahip olmak.

Başvuru Yöntemi:

Bu pozisyon için başvurmak isteyenlerin Özgeçmiş ve Türkçe Niyet Mektubu ile  “Farsça-Darice–FD-2023” başlığıyla ve [email protected] adresine e-mail yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Bu ilan, 1 Mayıs 2023 gün sonuna kadar açık kalacaktır. Bu tarihten sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Özgeçmiş ve niyet mektubunun her ikisini de içermeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

EK BİLGİ

 • Bu pozisyon için 1 kişi alınacaktır. Uygun niteliklere sahip adayların belirlenmesi halinde, işe başlama tarihi Mayıs 2023’tür. Çalışma süresi 1 (bir) yıldır.
 • Farsça/Darice Tercümanın görev yeri, kurumun İzmir’deki ofisi olmakla birlikte İzmir içinde ve diğer şehirlerde yapılacak faaliyetlere katılımı beklenecektir.
 • Kadın adayların başvurusu teşvik edilmektedir.
 •  “07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmiş ve niyet mektubuyla, Mültecilerle Dayanışma Derneği ile paylaşlacak kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması ve dernek içinde ilgili kişilerle paylaşımını ve başvurular elektronik ortamda yapıldığı için yurtdışı ile paylaşımı konularında KVKK kapsamında açık onamlarını vermiş olacaktır. Kısa listeye kalanlar dışındakilerin verileri pozisyon için yapılacak iş alımı süreci sonrasında imha edilecektir. Kısa listeye kalıp, mülakata davet edilen adaylar içinde kişisel verilerinin kayıtlardan silinmesini isteyenler, pozisyon için yapılacak iş alımı süreci sonrasında, kayıtlarının imha edilmesi hakkına sahiptirler.
 • Özgeçmişin adayın eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri; varsa bildiği yabancı diller ve bu dillerdeki sözlü ve yazılı beceri seviyesi; mevcut ikamet ili ve iletişim bilgileri; 2 referans kişisinin isim ve iletişim bilgilerine dair hususları içermesi gerekmektedir.
 • Niyet mektubunun adayın pozisyon için neden uygun olduğuna, beklentileri ve kuruma ve hizmetlerine yönelik olası katkısına ve neden kurumumuzda çalışmak istediğine ilişkin bilgileri içermesi beklenmektedir.
 • İlk değerlendirmelerden sonra sadece kısa listeye kalan adaylarla irtibat kurulacak ve ayrıca mülakat yapılacaktır.

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu