Duyurular

İŞ İLANI: Proje Sorumlusu

MÜLTECİLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ (MÜLTECİ-DER) ÇALIŞMA ARKADAŞI ARIYOR

Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der), dil, din, ırk, milliyet, etnik kimlik, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, engellilik, politik görüş farklılığı, hukuksal veya sosyal statü ve benzeri nedenlere dayalı hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkesinden ayrılmak zorunda bırakılmış mültecilerin, sığınmacıların ve çeşitli nedenlerle ülkelerinden ayrılan göçmenlerin hak ve hizmetlere erişimi için çalışan bir insan hakları ve insani dayanışma örgütüdür. 31 Ocak 2008 tarihinde İzmir’de kurulmuş olan Mülteci-Der, Türkiye genelindeki hizmetlerini İzmir’deki ofisinden yürütür.

Mülteci-Der,
Mültecilerin, sığınmacıların ve göçmenlerin, öncelikle zorunlu göçe maruz kalanların ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesindeki hak ve hizmetlere etkin erişimini sağlamak için bireysel yasal danışmanlık ve koruma hizmetleri verir;

Özel ihtiyaç sahibi kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda mevcut koruma mekanizmalarına etkin erişimlerine yönelik çalışmalar yürütür;

Hizmet verilen grubun karşıya kaldıkları sorunların, hak ve yükümlülüklerin ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile kendileri ve toplum tarafından daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla bilgilendirme, farkındalık ve kapasite geliştirme çalışmaları yapar;
İltica ve göç alanına ilişkin mevzuat ve uygulamaların insan onuruna yakışır bir düzeye erişmesi ve uluslararası standartlarla uyumlu hale gelmesi amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde savunuculuk faaliyetleri yürütür.

Mülteci-Der’in tüm hizmetleri ücretsizdir. www.multeci.org.tr adresinden kuruma ait daha fazla bilgi edinilebilir.

Bu ilanda yer alan pozisyonlar için görev yeri İzmir’dir. Pozisyonun gereklilikleri veya görevlendirme halinde İzmir dışına seyahatler gerekebilir.

 PROJE SORUMLUSU

İş Tanımı: Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesi, kurumun belirlediği hizmet politikası ve iş süreçleri çerçevesinde, öncelikle barolara ve avukatlara ve diğer profesyonel gruplara yönelik iltica-göç hukuku ve mülteci koruma kapasite geliştirme çalışmalarının tüm süreçleri ve karar bankasının oluşturulması sürecin alanlarında Mülteci-Der’den koruma ve hukuk danışmanlığı ve destek talep eden kişilere yönelik aşağıda belirtilen hizmetleri sağlamak; bilgilendirme ve kapasite geliştirme ile savunuculuk çalışmalarına katkı sağlamak dahil aşağıdaki görevlerden sorumludur.

Bu pozisyon için 1 kişi alınacaktır. Uygun niteliklere sahip adayın belirlenmesi halinde Eylül 2022 başında göreve başlaması beklenecektir. Görev süresi 11 aydır.

Bu pozisyon için başvurmak isteyenlerin Özgeçmiş ve Niyet Mektubu ile  “PROJE–2022” başlığıyla 10.08.2022 gün sonuna kadar [email protected] adresine e-mail yoluyla ulaştırılması gerekmektedir.

Görev ve Sorumluluklar

Mülteci-Der ekibinin bir parçası olarak çalışacak Proje Sorumlusu, aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirir:

Öncelikle;

 • Barolara ve avukatlara yönelik gerçekleştirilecek iltica-göç hukukuna dair kapasite geliştirme eğitimlerinin planlanması, içeriklerin hazırlanması, organizasyonu ve izleme-değerlendirme dahil tüm süreci yönetmek ve uygulamak;
 • İltica-göç hukuku alanında ulusal mahkeme kararlarının toplanması ve tasnifini gerçekleştirerek, paylaşıma hazır hale getirmek;
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kurum içi politikalar ve yöntemler çerçevesinde yapılan faaliyetlere ilişkin verilerin düzenli, eksiksiz bir şekilde tutulmasını sağlamak;
 • Sorumlu olduğu proje kapsamında tüm idari, teknik süreçleri planlamak, aylık-yıllık iş planlarını oluşturmak, faaliyetleri yürütmek, izlemek, değerlendirmek ve kurum yönetimine ve donör kuruluşa düzenli raporları sunmak; bütçe kullanımını koordine etmek;
 • Donör kuruluşla iletişim ve koordinasyonu sağlamak;
 • Savunuculuk amacıyla, hak ve hizmetlere, adalete erişim, mülteci koruması, ayrımcılıkla mücadele gibi konularda güncel durumu takip etmek, tematik raporlamalar hazırlamak;
 • Hizmet verilen gruplara yönelik hukuk ve koruma konularda yazılı ve görsel bilgilendirme materyallerinin, yayınların belirlenmesi, hazırlaması ve yayına hazır hale getirilmesi süreçlerine katılmak;
 • Temel hedef grup olan mülteci, sığınmacı ve göçmenlere ve diğer paydaşlara yönelik, farkındalık geliştirme, bilgilendirme, kapasite geliştirme, odak grup toplantıları gibi etkinliklere katılmak, organizasyonuna destek vermek, verilerin tutulması ve izleme-değerlendirme sürecinde yer almak ve raporlanmasına destek olmak;
 • Özellikle iltica-göç hukuku ve mülteci koruma alanında avukatlara, diğer hizmet sunuculara danışmanlık sunmak;
 • Kurumun strateji ve politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak; kurumsal politika ve tutum belgelerinin, minimum standartlarının, rehber ve araçlarının yazılmasında ve proje tasarım ve yazımında görev almak;
 • Derneğin sunduğu hizmetlere ilişkin geri bildirimlerin alınması, izleme ve değerlendirme süreçlerine katkıda bulunmak;
 • İltica-göç alanında hak ve hizmetlere, adalete erişim, mülteci koruması, ayrımcılıkla mücadele gibi konularda güncel durumu takip etmek, tematik raporlamalar hazırlamak;
 • Mülteci-Der’in hedefleri, amaçları temel ilke ve değerleri doğrultusunda bireysel danışmanlık ve savunuculuk faaliyetlerini desteklemek, geliştirmek;
 • Görevlendirme halinde ilgili toplantı, eğitim, atölye çalışması vb. çalışmalara katılmak, ulusal ve uluslararası diğer paydaşlarla ilişki kurmak;

Ayrıca;

 • Türkiye genelinde bireysel başvurucuların haklara, mevcut yasal ve koruma mekanizmalarına ve adalete erişimlerine destek olacak hukuk ve koruma danışmanlığı faaliyetlerine destek olmak;
 • Diğer sorumlu personelle işbirliği içinde hukuki danışmanlık, koruma ve vaka hizmeti sunulan kişilerin verilen hizmetlere ilişkin geri bildirimlerini almak, izleme ve değerlendirme süreçlerine katkıda bulunmak;
 • Verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Aranan Nitelikler

 • Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve avukatlık stajını tamamlamış olmak;
 • Göç ve iltica alanında en az 2 yıl çalışma deneyimine sahip olmak;
 • Proje yönetimi konusunda en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip olmak;
 • Yazılı ve sözlü olarak ifade, raporlama ve dokümantasyon becerisine sahip olmak;
 • İnsan haklarına, insan onuruna ve farklılıklara saygıyı ve ayrımcılıkla mücadeleyi içselleştirmiş olmak;
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek;
 • Gerektiğinde esnek çalışma saatlerine uyum sağlamak, hafta sonu ve/veya şehir dışındaki görevlendirmeleri yerine getirmek;
 • Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak;
 • Ekip çalışmasına uygun olmak, ekip üyeleriyle ve tüm paydaşlarla insan hakları ve onuruna saygı çerçevesinde etkili iletişim kurabilmek;
 • Kamu kurumları ve diğer paydaşlarla iletişim kurma deneyimi olmak;
 • MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilmek;
 • İyi derecede İngilizce okuma, yazma ve konuşma becerisine sahip olmak;
 • Tercihen sivil toplum alanında profesyonel veya gönüllü olarak çalışmış olmak;
 • Tercihen Arapça, Farsça veya Fransızca dillerinin birinde okuma, yazma ve konuşma bilgisine sahip olmak.

EK BİLGİ

 • “07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmiş ve niyet mektubuyla, Mültecilerle Dayanışma Derneği ile paylaşlacak kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması ve dernek içinde ilgili kişilerle paylaşımını ve başvurular elektronik ortamda yapıldığı için yurtdışı ile paylaşımı konularında KVKK kapsamında açık onamlarını vermiş olacaktır. Kısa listeye kalanlar dışındakilerin verileri pozisyon için yapılacak iş alımı süreci sonrasında imha edilecektir. Kısa listeye kalıp, mülakata davet edilen adaylar içinde kişisel verilerinin kayıtlardan silinmesini isteyenler, pozisyon için yapılacak iş alımı süreci sonrasında, kayıtlarının imha edilmesi hakkına sahiptirler.
 • Özgeçmişin adayın eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri; varsa bildiği yabancı diller ve bu dillerdeki sözlü ve yazılı beceri seviyesi; mevcut ikamet ili ve iletişim bilgileri; 2 referans kişisinin isim ve iletişim bilgilerine dair hususları içermesi gerekmektedir.
 • İngilizce niyet mektubunun adayın pozisyon için neden uygun olduğuna, beklentileri ve kuruma ve hizmetlerine yönelik olası katkısına ve neden kurumumuzda çalışmak istediğine ilişkin bilgileri içermesi beklenmektedir.
 • Özgeçmiş ve niyet mektubunun her ikisini de içermeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bu ilan, 10 Ağustos 2022 tarihine kadar açık kalacaktır. Bu tarihten sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • İlk değerlendirmelerden sonra sadece kısa listeye kalan adaylarla irtibat kurulacak ve ayrıca mülakat yapılacaktır.

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu