Duyurular

MÜLTECİLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ (MÜLTECİ-DER) YARI ZAMANLI SÖZLEŞMELİ AVUKAT İŞ İLANI

 

MÜLTECİLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ YARI ZAMANLI SÖZLEŞMELİ AVUKAT İŞ İLANI

 

Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der), dil, din, ırk, milliyet, etnik kimlik, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, engellilik, politik görüş farklılığı, hukuki veya sosyal statü ve diğer nedenlere dayalı hiçbir ayrım gözetmeksizin başka bir ülkeye göçe maruz kalmış mülteci, sığınmacı ve göçmenlerin hak ve hizmetlere erişimi için çalışan bir insan hakları ve insani dayanışma örgütüdür. 31 Ocak 2008 tarihinde İzmir’de kurulmuş olan Mülteci-Der, Türkiye genelindeki hizmetlerini İzmir’deki ofisinden yürütür.

Mülteci-Der,  

Zorunlu göçe maruz kalarak ülkesin terk eden kişilerin ve göçmenlerin ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesindeki hak ve hizmetlere etkin erişimini sağlamak için bireysel yasal danışmanlık ve koruma danışmanlığı verir.

Özel ihtiyaç sahibi zorunlu göçe maruz kalan kişilerin ve göçmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda mevcut koruma mekanizmalarına etkin erişimlerine yönelik çalışmalar yürütür.

Hizmet verilen grubun hakları ve özgürlüklerine erişiminin, mülteci ve yerel topluluklar, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, medya ve çeşitli meslek grupları gibi farklı paydaşlar tarafından daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla bilgilendirme, farkındalık ve kapasite geliştirme çalışmaları yapar.

İltica ve göç alanına ilişkin mevzuat ve uygulamaların insan onuruna yakışır bir düzeye erişmesi ve uluslararası standartlarla uyumlu hale gelmesi amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde savunuculuk faaliyetleri yürütür.

 Mülteci-Der’in tüm hizmetleri ücretsizdir. www.multeci.org.tr adresinden kuruma ait daha fazla bilgi edinilebilir.

 Yarı Zamanlı Sözleşmeli Avukat İş Tanımı

Mülteci-Der ekibinin bir parçası olarak çalışacak yarı zamanlı sözleşmeli avukat, aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirir:

 • Türkiye’nin farklı illerinden bireysel başvurucuların adalete erişimlerine destek olacak faaliyetleri yürütmek, Derneğin çalışma alanına giren ve dernek tarafından belirlenecek davaları gözlemlemek, gerektiğinde adli ve idari süreçlerde vekil sıfatıyla yasal temsiliyet sağlamak;
 • Dernek tarafından belirlenecek emsal davaları açmak, takibini sağlamak;
 • Başvuruculara hak ve yükümlülükleri, mevcut yasal ve koruma mekanizmaları hakkında, yüz yüze veya telefonla verilen hukuki danışmanlık ve desteğe katkıda bulunmak;
 • Hukuki konularda odak grup, farkındalık geliştirme, bilgilendirme, kapasite geliştirme vb. toplantı ve eğitimlerine destek vermek ve izleme-değerlendirme sürecinde yer almak;
 • Hizmet verilen gruplara yönelik hukuki konularda yazılı ve görsel bilgilendirme materyallerinin hazırlanmasına destek vermek;
 • Hak ve hizmetlere, adalete erişime ilişkin güncel durumun, mahkeme kararlarının takip ve raporlanmasına destek vermek;
 • Derneğin çalışmalarında minimum standartların, rehber ve araçlarının, tutum belgelerinin, strateji ve politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmak;
 • Gerektiğinde kuruma ilişkin diğer hukuki işlere yardımcı olmak;
 • Görevlendirme halinde ilgili toplantı, eğitim, atölye çalışması vb. çalışmalara katılmak; ulusal ve uluslararası diğer paydaşlarla ilişki kurmak;
 • Verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Aranan Nitelikler

 • Hukuk Fakültesi mezunu ve staj süresini tamamlamış; en az beş yıllık meslek deneyimine sahip olmak;
 • Hukuki başvuru alma, değerlendirme ve ilgili insan hakları mekanizmalarına başvurular konusunda deneyimli olmak;
 • Göç ve iltica hukuku, insan hakları ve ayrımcılık yasağı konularına hakim ve bu alanda en az 2 yıl çalışma deneyimine sahip olmak;
 • Dava izleme ve stratejik davalama konularına hakim olmak;
 • Hak ihlallerine yönelik yapılan başvurularda, başvuru sahibi ile yapılan mülakat tekniklerine hakim olmak;
 • Hukuki başvuruları süreç içerisinde hızlı değerlendirebilecek ve iş takibi konusunda titiz,
 • Ekip çalışmasına uygun olmak, ekip üyeleriyle ve tüm paydaşlarla insan hakları ve onuruna saygı çerçevesinde etkili iletişim kurabilecek;
 • Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak;
 • Gerektiğinde esnek çalışma saatlerine uyum sağlamak, şehir dışındaki görevlendirmeleri yerine getirmek;
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek;
 • Yazılı ve sözlü olarak ifade, raporlama ve dokümantasyon becerisine sahip olmak;
 • MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilmek;
 • Tercihen iyi derecede İngilizce okuma, yazma ve konuşma becerisine sahip olmak;
 • Tercihen sivil toplum alanında profesyonel veya gönüllü olarak çalışmış olmak.

 

Ek Bilgi

 Bu pozisyon için 1 kişi alınacaktır. Uygun niteliklere sahip adayın belirlenmesi halinde Temmuz 2021 başında göreve başlaması beklenecektir. Görev süresi Temmuz 2023 başına kadardır; ancak açılmış olan davaların sonuçlandırılması talep edilecektir.

Yarı zamanlı sözleşmeli avukatın, belirlenen zamanlarda Derneğin İzmir’de ofisinde olması beklenecektir; gerekli durumlarda şehir dışına seyahat söz konusu olacaktır.

Başvuru Yöntemi: Bu pozisyon için başvurmak isteyenlerin Özgeçmiş ve Niyet Mektubu ile  “SAV-2021” başlığıyla ve ofis@multeci.org.tr adresine e-mail yoluyla ulaştırılması gerekmektedir

Özgeçmişin adayın eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri; varsa bildiği diğer dil(ler)dek sözlü ve yazılı beceri seviyesi; mevcut ikamet ili ve iletişim bilgileri; 2 referans kişisinin isim ve iletişim bilgilerine dair hususları içermesi beklenmektedir.

Niyet mektubunun adayın pozisyon için neden uygun olduğuna, beklentileri ve kuruma ve hizmetlerine yönelik olası katkısına ve neden kurumumuzda çalışmak istediğine ilişkin bilgileri içermesi beklenmektedir.

Bu ilan, 27 Haziran 2021 tarihine kadar açık kalacaktır. Bu tarihten sonra ulaşan ve istenilen özgeçmiş ve niyet mektubu içermeyen başvurular kabul edilmeyecektir. Erken başvurular teşvik edilmektedir. İlk değerlendirmelerden sonra sadece kısa listeye kalan adaylarla irtibat kurulacak ve ayrıca mülakat yapılacaktır.

Mültecilerle Dayanışma Derneği yaş, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, engellilik ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık karşıdır.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Mültecilerle Dayanışma Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu